Nytt sparande och nettotillgångar i fonder (månadsstatistik)

Varje månad presenterar Sveriges investeringsfondsförening statistik som visar fondsparande i Sverige. Uppgifterna är den mest omfattande informationskällan om fondsparande på den svenska marknaden. Statistiken publiceras den 10: e varje månad eller omkring.

Statistikens omfattning
Månadsstatistiken inkluderar uppgifter om nettoflöden och nettotillgångar från medlemsföretag för både Sverige- och utlandsregistrerade fonder, uppdelade efter fondtyp. Fonder fördelade inom medlemsföretagens företagsgrupper ingår också i stort sett, liksom alla premiumpensionsfonder.

Från och med 2010 är uppgifterna om nettoflöde och nettotillgångar uppdelade i följande fondtyper: aktiefonder, blandfonder, långfristiga räntefonder, kortfristiga räntefonder, hedgefonder och andra fonder. Aktiefonder är också uppdelade efter investeringsinriktning och har en underkategori indexfonder. Blandade fonder och långfristiga räntefonder har också, från och med 2014, underkategorier för genereringsfonder och företagsobligationsfonder.

Swedish Investment Fund Association producerar inte statistik på företagsnivå.