Nytt sparande och nettotillgångar i fonder (månadsstatistik)

Varje månad presenterar Sveriges investeringsfondsförening statistik som visar fondsparande i Sverige. Uppgifterna är den mest omfattande informationskällan om fondsparande på den svenska marknaden. Statistiken publiceras den 10: e varje månad eller omkring. Statistikens omfattningMånadsstatistiken inkluderar uppgifter om nettoflöden och nettotillgångar från medlemsföretag för både Sverige- och utlandsregistrerade fonder, uppdelade efter fondtyp. Fonder fördelade inom medlemsföretagens […]

Hur Sverige blev världsledande inom fondsparande

Fonder, som ett sparformat, är mer populära i Sverige än någon annanstans världen över. Åtta av tio svenskar sparar i fonder, och om obligatoriska premiepensionssparare ingår är vi alla fondsparare. Här är några av milstolparna som gjorde Sverige till en nation av fondsparare. De första svenska fonderna lanserades på 1950-taletTvå bröder, Ragnar och Gösta Åhlén, […]